VTA Boominspecties

Bureau van Nierop heeft drie  gediplomeerde VTA medewerkers (Visual Tree Assessment) in dienst en een gediplomeerd boomverzorger (European Treeworker). Deze zijn in staat om veiligheidsrisico’s in te schatten bij bomen en hiervan te rapporteren op zodanige wijze dat de eigenaar voldoet aan de wettelijke zorgplicht. Bij schade veroorzaakt door bomen vragen verzekeringsmaatschappijen een dergelijke rapportage. Vervolgacties of onderzoek wordt aangeven en eventueel worden uitgevoerd of begeleid.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 0497-535400 of middels e-mail info@bureauvannierop.nl.

Vraag een offerte aan: info@bureauvannierop.nl