VTA Boominspecties


Wij beschikken over twee gediplomeerde VTA (Visual Tree Assessment) medewerkers. Deze zijn in staat om veiligheidsrisico’s in te schatten bij bomen en hiervan te rapporteren op zodanige wijze dat de eigenaar voldoet aan de wettelijke zorgplicht. Bij schade veroorzaakt door bomen vragen verzekeringsmaatschappijen een dergelijke rapportage. Vervolgacties of onderzoek wordt aangeven en eventueel worden uitgevoerd of begeleid.