Ecologie en landschap

Verlegging en hermeandering van de Run (Eersel)

Ecologie en landschap is de kern van ons bedrijf. Een groot aantal opdrachten werden door ons uitgevoerd van (her)inrichtingsplannen voor natuurterreinen tot landschapsplannen zoals een landschapsontwikkelingsplan. Hieronder een aantal zeer verschillende voorbeelden:

  • Landschapsontwikkelingsplan gemeente Eersel
  • Herinrichtingsplan Natura 2000 gebied Groot- en Kleinmeer
  • Projectplan Herstelmaatregelen Natura 2000-gebied ‘Het Meerven’
  • Interne kwaliteitsbeoordeling en Uitwerkingsplan Mastbos en Dorst
  • Beheerplan bossen en natuurterreinen Golfclub de Dommel
  • Beheerplan bossen en natuurterreinen Eindhovensche Golf
  • Beheer Landgoed van Amarant
  • Natuur en Landschapsplan Landgoed Althuyzen
  • Onderzoek naar groeiplaats en ecologie Flight Forum Eindhoven
  • Inrichtingsplan Kloostervelden Sterksel