Ecologische begeleiding

Bureau van Nierop heeft ruime ervaring met de ecologische begeleiding van projecten, zowel grote als kleine projecten. Enkele voorbeelden van recente projecten zijn:

Vluchtpijp Das Mariapeel.verkleint
Afgezette vluchtpijp van dassen in Mariapeel.
  • Ecologische begeleiding herstelplan Mariapeel.
  • Ecologische begeleiding fietspad spoorbaantracĂ© Valkenswaard Waalre.
  • Ecologisch werkprotocol en begeleiding werkzaamheden Woonbos Bergeijk.

De ecologische begeleiding van projecten kan zowel bestaan uit het daadwerkelijk inzetten van een ecoloog in het terrein om de werkzaamheden te begeleiden, het opstellen van een ecologisch werkprotocol, advisering aan de opdrachtgever of aannemer of een combinatie hiervan.

Een ecologisch werkprotocol kan worden gezien als een handleiding voor het uitvoeren van werkzaamheden om zorgvuldig om te gaan met de aanwezige natuurwaarden. Het is eigenlijk een praktische uitwerken van de resultaten uit een ecologisch onderzoek. Onder andere de volgende zaken kunnen hierin zijn uitgewerkt:

  • De periode van werken in relatie tot de aanwezige beschermde soorten.
  • Werkvolgorde en eventueel methodes.
  • De voorwaarden uit een ontheffing.
  • Mitigerende maatregelen.

Bureau van Nierop heeft veel ervaring met ecologische begeleiding van projecten. Doordat wij zelf een groot aantal bos- en natuurterreinen beheren hebben wij veel praktijkervaring met het uitvoeren van werkzaamheden. Dit stelt ons in staat om projecten praktisch te benaderen en mee te kunnen denken met de aannemer om de werkzaamheden vlot en zorgvuldig te laten verlopen.