Ploegpark Bergeijk

Beheerplan

Dit voorjaar werd door ons in opdracht van eigenaar Jan Burgmans beheer B.V. een beheerplan opgesteld voor het Ploegpark in Bergeijk. Dit park kreeg in 2009 de status van Rijksmonument (monumentnummer 530967). Het Ploegpark stamt uit de tijd van het nieuwe bouwen (1915-1960) en is ontworpen door tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys. Het park bestaat uit grasvelden, hagen, heesters, borders met vaste beplanting, parkbomen, bos en diverse verhardingen. In de aan het Rijksmonument verbonden waardestelling. De parktuin wordt hierin onder andere geroemd als een goed voorbeeld van de samenwerking tussen Gerrit Rietveld en Mien Ruys waarin gebouw en terrein als samenhangend geheel ontworpen zijn en elkaar versterken. Vanaf de eerste ontwerpplannen werken Ruys en Rietveld nauw samen en de fabriek en tuin zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het noordelijk deel van het park heeft een blokvormige verkaveling en een orthogonale opzet met hoge hagen die de vakken begrenzen. Het zuidelijk deel is aangelegd in naturalistische stijl en bevat lange zichtlijnen en slingerende paden. Over heel het park is “gestrooid” met een groot aantal bijzondere bomen waarvan de meeste inmiddels monumentale afmetingen hebben. Zie hieronder een paar foto’s van dit bijzondere park wat een bezoekje waard is.