Bosverjonging

Houtoogst uit dunning

Houtoogst is een middel om de kwaliteit en soortsamenstelling van het bos te verbeteren. Bureau van Nierop beheert sinds lange tijd bossen in de provincie Brabant en Limburg. Zoals zoveel bossen in Nederland werd hier aanvankelijk gewerkt met het kaalkapsysteem van oogsten van kaprijp bos en opnieuw inplanten. Dit levert dit een uniform en gelijkjarig bos op zoals in onderstaande figuur.

kaapkap

Systeem kaapkap

Leon van Nierop deed tijdens zijn studie ervaring op met het duitse systeem van Naturgemasse Waldwirtschaft. Hierbij wordt kleinschalig toegewerkt naar een ongelijkjarig gemengd bos dat meerdere functie tegelijk kan vervullen (produktie, ecologie, belevingswaarde). Later werd dit in Nederland als  Geïntegreerd bosbeheer geïntroduceerd. Dit levert onderstaande plaatjes op.

groepenkap

Systeem groepenkap

structuurrijk bos

 Eindbeeld structuurrijk bos

De houtoogst wordt voorbereid door de meest waardevolle bomen, de toekomstbomen te markeren (blauwe stip) en de te oogsten bomen te markeren (oranje streep). Het hout wordt gemeten getaxeerd en per inschrijving verkocht.

        Lariksbos Buikheide Vessem                           Kwaliteitshout Beuk

Tijdens de houtoogst wordt toezicht gehouden. Hierbij is het belangrijk dat naast het gebruik van het terrein zoals wegen en paden, verstoring van de omgeving, naleving van de Flora- en Faunawet, beschadigingen of vervreemding van toekomstbomen. Takafval en dood hout wordt in het bos achtergelaten en levert na een aantal jaren nieuwe biotopen zoals op onderstaande foto is te zien.

            Liggend dood hout Buikheide Vessem

Planten

Op open plekken die ontstaan na de dunning kunnen nieuwe bomen worden geplant of de spontane bosverjonging wordt gestimuleerd. Bij spontane bosverjonging zijn er voldoende kwalitatief goede bomen aanwezig die na uitzaaien kunnen zorgen voor de volgende bosgeneratie. Zijn die er niet of ontstaat hierdoor op grote schaal monocultuur dan wordt er geplant.

  Planten plantbuis