Landgoed Gagelhof

Herstelplan ven

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is door Stichting Bargerveen en de Vlinderstichting een onderzoek uitgevoerd naar de potentie van twee vennen voor de Speerwaterjuffer op Landgoed Gagelhof Dat wordt beheerd door Bureau van Nierop. De Speerwaterjuffer werd hier nog tot in 2009 werd aangetroffen. Beide vennen bleken daadwerkelijk ook potentieel geschikt als leefgebied. Door H. van Kleef en T. Vermaat zijn vervolgens een aantal maatregelen voorgesteld voor beide vennen om deze geschikt te maken als leefgebied voor de speerwaterjuffer. Deze maatregelen zijn door Bureau van Nierop uitgewerkt tot een uitvoeringsplan. Dit plan is onder directie en toezicht van Bureau van Nierop dit jaar uitgevoerd in samenwerking met Fa. van Beers uit Hoogeloon.

Werkgebied ven 1

De maatregelen zijn er op gericht om verdere verbossing tegen te gaan en open water in de toekomst te behouden. De volgende maatregelen zijn uitgevoerd:

  • Herstel open water;
  • Verwijderen houtachtige opslag;
  • Verwijderen bos;
  • Plaggen oeverzones waar bos wordt verwijderd;
  • Plaggen 50% van de bodem van de oorspronkelijke venoever, waar nog plaatselijk Gagel aanwezig is;
  • Dempen sloten.

Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd en zijn de volgende luchtfoto’s genomen: