Inventarisatie en monitoring

Inventarisatie en monitoring zijn essentieel om het beheer te kunnen bijsturen. Vanaf de oprichting gaven wij cursussen in het “meten is weten” over tal van onderwerpen zoals; houtmeten, voorraad en bijgroeibepaling, vitaliteit van bomen en bossen. Een aantal voorbeelden van een aantal jaarlijk uitgevoerde projecten:

  • SYHI’s (Systematische Houtmeetkundige Inventarisaties) en vlakgewijze bosinventarisaties voor een groot aantal objecten van Staatsbosbeheer in Brabant en Gelderland;
  • SBI (Systematische Bosbouwkundige Inventarisaties) van al onze beheren
  • Landelijke vitaliteitinventarisaties van de Neder­landse bossen
  • Meetnet functievervulling LNV
  • Meetnet vitaliteit en verdroging
  • Zesde en Zevende Nederlandse Bosinventarisatie
  • Woodstock inventarisaties
  • Flora en fauna inventarisaties voor groot aantal opdrachtgevers, quick scans, soortbeschermingsplannen
  • Monitoring vegetatie onder andere heideterreinen Meerven gemeente Heeze – Leende, Grootmeer gemeente Eersel, Beuven Gemeente Someren
  • VTA (Visual Tree Assessment) boomveiligheidskeuringen