Bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwing

Van planvorming naar planologische en juridische verankering

Op verzoek van onze klanten zijn wij vanaf 2009 begonnen met het opstellen van bestemmingsplannen. Hierdoor kon vanaf die tijd een totaalpakket worden geleverd waarbij onze inrichtingsplannen planologische en juridisch werden verankerd. Vanaf die tijd werden toelichting, planregels en verbeelding door ons opgesteld en werden ook de benodigde vooronderzoeken door ons uitgevoerd of werd de uitvoering ervan door derden door ons begeleid.

Enkele voorbeelden van recente projecten zijn:

  • Bestemmingsplan Golfbaan de Paal (2018)
  • Bestemmingsplan Camping de Betteld Zelhem (2017)
  • Bestemmingsplan Camping de Betteld Cadzand (2018)
  • Ruimtelijke Onderbouwing Landgoed Meelbergsven (2017)
  • Bestemmingsplan Landgoed Eeckenrhoode (2017)
  • Ruimtelijke Onderbouwing Parralelstraat 1 Oijen (2017)