Houtmetingen bosstatistiek

In 2012 en 2013 zijn door Bureau van Nierop in opdracht van het Ministerie van Economische
Zaken, metingen uitgevoerd voor de 6e Nederlandse Bosinventarisatie. De projectleiding was in handen van Alterra. Verspreid over het land werden op 3.190 steekproefpunten in totaal 85.000 bomen gemeten en zijn diverse kenmerken opgenomen van de flora en fauna.

Inmiddels zijn de inventarisaties voor de 7e Nederlandse Bosinventarisatie (NBI7) begonnen. De NBI7 is verdeeld over 6 jaren. De metingen worden verricht op ongeveer 3800 steekproefpunten. Het doel van de inventarisatie is om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie. NBI7 richt zich voornamelijk op de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos.

Meer info: Schelhaas, M.J., Clerkx, A.P.P.M., Daamen, WP., Oldenburger, J.F., Velema, G., Schnitger, P., Schoonderwoerd, H., Kramer, H., 2014. Zesde Nederlandse Bosinventarisatie; Methoden en basisresultaten. Alterra rapport 2545, Wageningen.