Natuurbescherming

Detector
Plaatsen detector voor vervolgonderzoek vleermuizen

De Wet Natuurbescherming beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is vanuit deze wet verboden. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld: bepaalde planten mag je niet plukken en dieren mag je niet verstoren, verjagen of doden. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig. Voor een aantal werkzaamheden zijn wettelijk goedgekeurde gedragscodes.

Bij Bureau van Nierop kunt u terecht voor een quick scan Flora en Fauna, maar ook voor vervolgonderzoek.

Registratie gewone dwergvleermuis