Corridor Heeze – Leende

Een lang gekoesterde wens als beheerder van de bossen en natuurterreinen van de Gemeente Heeze – Leende was de verbinding van verspreid liggende heideterreinen met de Groote Heide. Hiervoor is in totaal circa 30 hectare bos omgevormd naar heide binnen de Natte Natuurparel Valkenhorst. De heide is geplagd en op dit moment loopt een monitoringsonderzoek. Daarnaast zijn kleine recreatieve voorzieningen hersteld zoals een vervallen loopbrug en bebording aangebracht.

Op de voorgrond de grijze minerale bodem die geplagd is

Omgevallen bomen vormen biotopen voor tal van soorten

           Oude en nieuwe loopbrug

Gemaakt door eigen mensen Bureau van Nierop