Disciplines

Ons team bestaat op dit moment uit 14 medewerkers met een MBO, HBO of Universitaire opleiding. Allemaal met een bijzondere passie voor natuur en ook gewend om buiten de handen uit de mouwen te steken. Hierbij kunnen de volgende disciplines worden ingeschakeld, zoals:

  • Rentmeesterij
  • Planologie
  • Ecologie
  • Landschapsecologie
  • Boomdeskundigheid VTA (Visual Tree Assessment)  en European Tree Work
  • Specialisme Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet)
  • GIS deskundigheid (Geografisch Informatie Systeem)
  • Beheer en uitvoering bossen, natuurterreinen en landgoederen