Disciplines

Ons team telt 10 medewerkers mensen met een opleiding van MBO tot HBO en Universiteit. Allemaal met een bijzondere passie voor natuur en ook gewend om buiten de handen uit de mouwen te steken. Hierbij kunnen de volgende disciplines worden ingeschakeld, zoals:

  • Rentmeesterij
  • Planologie
  • Ecologie
  • Landschapsecologie
  • Boomdeskundigheid VTA (Visual Tree Assessment)  en European Tree Work
  • Specialisme Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet)
  • GIS deskundigheid (Geografisch Informatie Systeem)
  • Beheer en uitvoering bossen, natuurterreinen en landgoederen