Vitaliteitsonderzoek

Van 1995 tot 2005 leidde Leon van Nierop de Landelijke inventarisatie voor de vitaliteit van bossen en later het Nederlands Meetnet bosvitaliteit en verdroging en enkele keren het Europese netwerk. Hij gaf hierbij de opleiding, deed de controlemetingen en een aantal jaren veldwerk. Deze meetnetten zijn vaste opnamepunten met gemarkeerde of gelabelde bomen die jaarlijks bezocht werden. Hierbij werd onder andere de blad/naaldbezetting opgenomen, de kroonstructuur, de blad/naaldverkleuring, ziektes en lagen van insecten en schimmels. Wim Daamen deed de statistische analyse. De resultaten werden gepubliceerd door het IKC en kwamen jaarlijks in het journaal.

                Groveden vitaliteitsklasse 1                          Groveden vitaliteitsklasse 2                  Groveden vitaliteitsklasse 3                          Groveden vitaliteitsklasse 4

                         Beuk vitaliteitsklasse 1                                  Beuk vitaliteitsklasse 2

              Beuk vitaliteitsklasse 3                                  Beuk vitaliteitsklasse 4