Golfclub de Dommel

Golfclub de Dommel te Sint Michielsgestel heeft Bureau van Nierop in 2014 benaderd voor het opstellen van een nieuw natuurbeheerplan.

Golfclub de Dommel is opgericht in 1928. Het terrein van Golfclub De Dommel ligt ten zuiden van Sint Michielsgestel op een gedeelte van het Landgoed Zegenwerp en ten noorden van de Dommel. Met de recent gereed gekomen 6 holes ten noorden van de Esscheweg is het terrein 49,79 hectare groot en omvat het een 18 holes golfbaan (fairways, roughs, tees, greens etc.) met bossen, vijvers, heide, solitaire bomen en lanen.

De golfbaan ligt er landschappelijk prachtig en zeer goed onderhouden bij en behoort niet voor niets tot de top drie van Nederland. Er zijn op het terrein veel monumentale bomen aanwezig die enerzijds een mooie bijdrage leveren aan het beeld. De bossen en natuurterreinen dreigen echter de komende beheerperiode in diversiteit achteruit te gaan. De oorzaak ligt er in dat de soortsamenstelling en leeftijd relatief uniform is en dat bijvoorbeeld in het bos de struiklaag en kruidlaag vrijwel ontbreken. De aanwezige monumentale bomen kunnen voor veiligheidsproblemen gaan zorgen. De bossen zijn in een leeftijdsfase gekomen dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen individuele bomen, waarbij onder andere de groei, vitaliteit, boomsoort en veiligheid een rol in de keuzebepaling spelen.

Plangebied in 1900

“Zegenwerp”, deels gelegen op Golfclub de Dommel is ontstaan uit een Frankische nederzetting aan de oever van de Dommel en behoort tot de oudste landgoederen in de omgeving. In de 19e eeuw zijn, zoals op veel landgoederen in de omgeving van Vught, de oorspronkelijke stijlkenmerken vervangen door de in die tijd populaire Engelse landschapsstijl. Uit die tijd dateren de monumentale eikenlaan (onderbroken door hole 13) en de beukenlaan (de oprijlaan naar het clubhuis], die de golfbaan in respectievelijk NZ- en WO-richting doorkruisen.

De stuifduinen zijn in de 19e en het begin van de 20e eeuw met naaldbomen beplant. In dat landschap begon de heer C.G.J. van Lanschot (1897 – 1953) in 1929 ten zuiden van de Esscheweg met de aanleg van golfbaan onder leiding van de Engelse baanarchitect Harry S. Colt. Dit gedeelte bevatte 12 holes aangelegd in bos. Ten noorden van de Esscheweg liggen de recent aangelegde en in 2014 geopende 6 holes die werden aangelegd in een overwegend agrarisch landschap.

         Oudste grovedennen

Met het ouder worden van het bos is de overschaduwing van de greens een probleem geworden. Dit vraagt om een selectie van de mooie bomen en intensivering van het beheer de komende jaren. Een afweging die in het beheerplan plaats vindt.

Overschaduwing van de golfbaan

  

Probleembomen in de bosranden zonder strooisellaag, kaart met bijzondere bomen

Vijver

Hoofdboomsoorten                                            Tweede boomlaag          Derde boomlaag                                                   Vierde boomlaagLeeftijdsverdeling met boomsoorten

Streefbeelden