Voorbeeld te dempen sloot2

Ecologische begeleiding herstelplan Mariapeel

De Mariapeel is een natuurgebied gelegen in de Gemeente Horst aan de Maas in de provincie Limburg. Het circa 1.400 hectare grote natuurgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer en vormt samen met de Deurnesche Peel en het Grauwveen het Natura 2000 gebied “Deurnesche Peel & Mariapeel. In het verleden bestond dit …

Waalre Heikikker

Ecologisch toezicht Fietspad spoorbaantracé Waalre

In de bossen tussen Valkenswaard en Waalre is een oud spoorbaantracé gelegen. Dit tracé is in het bos nog herkenbaar aanwezig, doordat deze op sommige plekken op een dijk is gelegen. De gemeente Waalre en Valkenswaard wilden op deze locatie een fietspad aanleggen om zo het gebruik van de fiets …